Radius: Off
Radius:
km Postavi radius za geolokaciju
Search
Statistics: 8 Categories 203 Locations 188 Resources
Loading…
Unicef

UNICEF u Hrvatskoj

UNICEF (Fond Ujedinjenih naroda za djecu) vodeća je humanitarna i razvojna agencija koja se brine o djeci, njihovim pravima i potrebama u cijelom svijetu, nastojeći osigurati dobre životne prilike za svako dijete.

Već 70 godina radi na poboljšanju uvjeta života djece i njihovih obitelji. Organizacija se u cijelosti financira dragovoljnim prilozima vlada i fondacija, partnerstvima s poslovnim sektorom i sredstvima prikupljenim od građana.

UNICEF djeluje na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Njegova je glavna zadaća da u suradnji s vladama i civilnim sektorom pomaže u promicanju, zaštiti i ostvarivanju prava sve djece, a osobito najranjivijih skupina djece.

UNICEF-ov rad u Republici Hrvatskoj podržava Vlada Republike Hrvatske, koja od 1991. godine osigurava uredski prostor za njegovo djelovanje.

HGSS

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je volonterska, humanitarna, neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno bavi se spašavanjem ljudi i životinja koji se nalaze na teško pristupačnim područjima, npr. na području planina, stijena, speleoloških objekata, rijeka, čak i urbanih prostora, kada je pri spašavanju potrebno primijeniti stručno znanje i opremu za spašavanje. HGSS se sastoji od manjih regionalnih cjelina: stanica koje ravnomjerno pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske (trenutačno su u sastavu HGSS-a 25 stanica).

HGSS je članica ICAR (Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen - Commission Internationale de Sauvetage Alpin - Međunarodna komisija gorskih spasilačkih službi) ujedno je članica te jedna od osnivača ECRA-e (European Cave Rescue Association – Europsko speleospasilačko udruženje

Povijest

HGSS je osnovana 1950. godine pri Hrvatskom planinarkom savezu kao interna služba a s vremenom je prerasla u službu javnog karaktera i djelovanja od iznimnog nacionalnog interesa države budući da pri javnim institucijama ne postoji služba sličnog djelovanja. 2010. godine HGSS je nakon 60 godina aktivnog djelovanja sudjelovao u više od 6000 akcija spašavanja.

Članovi

HGSS broji preko 800 članova. Svi članovi HGSS su dobrovoljni članovi i za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu u vidu plaće. Što se tiče strukture članstva, radi se o alpinistima, speleolozima, speleoroniocima, visokogorskim planinarima i skijašima, koji su posebnom obukom osposobljeni za pružanje prve medicinske pomoći i osposobljeni za sve tehnike gorskog spašavanja, uključujući i spašavanja uz pomoć helikoptera te za potrage na nepristupačnim terenima i uz pomoć potražnih pasa. Sami članovi HGSSa dolaze iz raznih dijelatnosti, raznih stručnih sprema i školskih naobrazovanja koja su nerijetko usklađena sa radom HGSS kao npr. raznog medicinskog kadra i tehnički stručnjaka gdje sustavno prate iskustvom na terenu kako bi se što bolje upotpunjavali u radu.

Dobro je znati da postoje razlike među članovima HGSS-a po statusu (odnosno po stupnju obuke). Svaki član mora proći tečajeve HGSS-a (3 tečaja spašavanja u različitim situacijama, tečaj prve pomoći i sl.) te položiti ispit za spašavatelja kako bi stekao status gorskog spašavatelja. Dakle, članovi HGSS-a po statusu su:

1. suradnici (nisu položili nijedan tečaj),

2. pripravnici (položili su najmanje 1 tečaj),

3. spašavatelji (položili su ispit za spašavatelje).

Postoje također prijatelji HGSS-a (imaju majice s logom ispod kojeg piše prijatelji HGSS-a).

Poznati članovi

 

 • Vinko Prizmić dugogodišnji pročelnik službe HGSSa i rukovoditelj mnogih akcija spašavanja
 • Stipe Božić 1951. hrvatski alpinist, putopisac, redatelj dokumentarnih filmova i emisija, zaposlenik HRT-a.
 • Edvard Edo Retelj (*12. kolovoza 1961. - †23. veljače 2013.) hrvatski alpinist tragično poginuo u lavini na planini Kamešnici.
 • Miroslav Pleško Čo (*1938. - †4. kolovoza 2016.) - gorski spašavatelj i instruktor HGSS nestao u vodama ušća Dunava u Crno more.
 • Darko Berljak 32 puta himalajac i vođa Hrvatske ženske ekspedicije na Mt. Everest

 

CARITAS

Tko smo


1. Vizija

Želimo svijet:

 • koji je odraz Kraljevstva Božjeg
 • svijet bez diskriminacije, nasilja, nesnošljivosti i nečovječna siromaštva
 • u kojem vladaju pravda, mir, istina, sloboda i solidarnost
 • u kojem svi, posebno najsiromašniji, marginalizirani i ugnjetavani, nalaze nadu i
  snagu da u punini ostvare svoje čovještvo kao dio globalne zajednice.

2. Misija

Raditi na ostvarenju vizije pravednijeg, sretnijeg svijeta. Izgraditi vodeću ulogu u socijalno-pastoralnoj misiji Katoličke crkve te promicati solidarnost i socijalnu pravdu.
Djelovati kao glas siromašnih i obespravljenih te ih osposobiti i ohrabriti da govore u
svoje ime.


3. Identitet

Hrvatski Caritas

 • Identitet crpi iz dubokih korijena Katoličke crkve
 • Službeno tijelo Hrvatske biskupske konferencije u cilju širenja solidarnosti i socijalne pravde
 • Inspiraciju crpi iz Svetog Pisma, tradicije i katoličkog socijalnog nauka te življenog iskustva onih kojima služimo
 • Nevladina je i neprofitna organizacija
 • Prvi Caritas u Hrvatskoj osnovao je bl.Alojzije Stepinac 1934.godine, a sadanji ustroj postavljen je 1992. godine
 • Mjesto susreta 14 biskupijskih Caritasa u cilju zajedničkog rada na oslobađanju pojedinaca i društva od svake nepravde.

4. Caritas Europa i Caritas Internationalis

Hrvatski Caritas dio je svjetske mreže Caritasa sa sjedištem u Rimu.
Mreža Caritas Internationalis okuplja 150 članica.
Hrvatski Caritas je dio mreže Caritas Europa sa sjedištem u Bruxellesu koja broji 48 članica.